PŘÍRUBOVÉ STAVOZNAKY PS 16/20

Přírubové stavoznaky slouží k přímému sledování a kontrole stavu hladiny v různých nádobách. Nejvyšší dovolený pracovní přetlak pro hlavice stavoznaku p = 1,6 MPa, pracovní teplota t = - 10°C + 110°C. Pracovní parametry stavoznaku jako celku však závisí také na použité trubici, zejména na jejím materiálu, tloušťce její stěny a její délce. Tyto stavoznaky není možno používat pro nádoby obsahující zkapalněné plyny, jedovaté, žíravé a lehce zápalné látky a látky tvořící se vzduchem výbušnou směs.

ÚVOD

KONTAKT