ZDVIŽNÁ, PLYNOTLAKÁ ČERPADLA 50-CZ-02

Čerpadla 50-CZ-02 jsou určena pro čerpání silně znečistěných kapalin o teplotě do 30°C a hodnotou pH v rozsahu  6,5-8,5 s obsahem nejvýše 20% pevných příměsí především prachového a zrnitého charakteru s velikostí zrna do 3 mm. Stupeň znečistění, velikost a zejména tvrdost přimísenin ovlivní přirozeně životnost čerpadla. Nelze však připustit nečistoty vláknitého charakteru, které by mohly vyřadit správnou funkci ventilů a tím i celého čerpadla. Použití těchto čerpadel je možné i v prostředí, kde je pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry a kde je k dispozici jako pohonné médium stlačený vzduch. Především tedy v podzemních částech hlubinných dolů a povrchových instalacích těchto dolů s pravděpodobností vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem.

ÚVOD

KONTAKT