VERTIKÁLNÍ, ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, SPIRÁLNÍ, PNEUMATICKÁ ČERPADLA 50-CN-02

Čerpadla 50-CZ-03 jsou určena pro čerpání silně znečistěných kapalin o teplotě do 30°C a hodnotou pH v rozsahu 6,5-8,5 s obsahem nejvýše 20% pevných příměsí především prachového a zrnitého charakteru s velikostí zrna do 8 mm. Stupeň znečistění, velikost a zejména tvrdost přimísenin ovlivní přirozeně životnost čerpadla. Nečistoty vláknitého charakteru, by však mohly vyřadit správnou funkci ventilů, klapek a tím i celého čerpadla. Tato čerpadla je možno použít v prostředí, kde je pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry a kde je k dispozici jako pohonné médium stlačený vzduch. Především tedy v podzemních částech hlubinných dolů a povrchových instalacích těchto dolů s pravděpodobností vzniku ohrožení metanem nebo hořlavým prachem.

ÚVOD

KONTAKT